Склад мікродобрив

Найменування показника Массова частка, норма Метод контролю
% г/л
Fe, хелат 0-22,5 0-250
Добрива. Визначення хелатних агентів в добривах
методом хроматографії. Частина 2. Визначення Fe
в хелатній формі методом йонної парової хроматографії
згідно з ДСТУ EN 15451, ДСТУ EN 15452
Mn, хелат 0-0,5 0-5,6
Добрива з мікроелементами.
Визначення марганцю згідно з МВВ 081/12-0011
Zn, хелат 0-6,7 0-84
Добрива з мікроелементами.
Визначення цинку згідно з МВВ 081/12-0013
Cu, хелат 0-10 0-120
Добрива з мікроелементами.
Визначення міді згідно з МВВ 081/12-0002
Co, хелат 0-0,02 0-0,2
Добрива з мікроелементами.
Визначення кобальту згідно з МВВ 081/12-0117
B 0-13 0-182
Добрива з мікроелементами.
Визначення молібдену згідно з МВВ 081/12-0337
Mo, хелат 0-14 0-140
Добрива з мікроелементами.
Визначення молібдену згідно з МВВ 081/12-0337
Mg, хелат 0-0,8 0-9,6
Добрива. Метод визначення вмісту магнію
комплексометрією згідно з ДСТУ EN 16197, ДСТУ EN 16198
S 0-10,4 0-123
Добрива. Метод екстрагування та визначення
елементарної сірки згідно з ДСТУ EN 16032
K2O 0-1,04 0-12
Визначення загального калію згідно з ДСТУ ISO 5310
N (амід) 1,8-6 22-84
Метод визначення сумарної масової частки азоту та
масової частки амідного азоту згідно з ДСТУ 7911:2015 
Сукцинати 0-0,4 0-4,8
Добрива. Визначення хелатних агентів
в добривах методом хроматографії.
ДСТУ EN 13368-1:2015, ДСТУ EN 13368-2,
ГОСТ 30178 (як рекомендований)
Малати 0-0,5 0-5,85
Цитрати 0-34 0-400
Тартрати 0-0,08 0-1
Аспарагінати 0-0,08 0-1
Глутамати
Оксалати
Бета-Індолілоцтова кислота 0-0,007 0-0,086
Визначення ауксинів згідно з ДСТУ EN 13368-1:2015, 
ДСТУ EN 13368-2, ГОСТ 30178 (як рекомендований)
Бета-Індолілмасляна кислота
Водневий показник рН 1-9
Визначення значень рН потенціометричним методом
згідно з ДСТУ ІSO 2365:2004
Густина при 20оС, г/мл 1,1-1,45
Продукти хімічні технічні. Методи визначення
густини рідини згідно з ДСТУ 7261:2012 
decor decor