background_img
13952

Система живлення сої

Використання мікродобрив при вирощуванні сої дозволяє найбільш повно розкрити її генетичний потенціал і отримати значний приріст врожаю.

6 необхідних мікроелементів для сої:

 • Бор В
 • Залізо Fe
 • Марганець Мn
 • цинк Zn
 • Молібден Mo (NU-Agrar GmbH 02/12/2011 80)

Обробка насіння

Результати досліджень, звіти наукових установ, досвід застосування в господарствах дозволяють стверджувати про отримання гарантовано дружних сходів внаслідок обробки насіння сої цим рідким мікродобривом.

 • Підвищення схожості.
 • Створення умов для розвитку більшої кількості азотофиксирующих клубеньков.
 • Підвищення стійкості до стресових ситуацій.
 • Компенсація негативного впливу гербіцидів.

Листова обробка

Найбільш критичними до наявності елементів живлення є дві фази розвитку сої: фаза 2-3 трилисника і фаза початку бутонізації. Саме на цих фазах вегетації закладаються кількісні та якісні показники врожаю сої.

Фаза 2–3-й трійчастий листок

 • Забезпечення основними елементами живлення в максимально доступній формі.
 • Стимуляція утворення більшої кількості міжвузлів.
 • Компенсація гкрбіцідного стресу.
 • Стимуляція розвитку бульбочок.

Фаза початок бутонізації

Це рідке концентроване мікродобриво забезпечить швидку доставку бору і молібдену в доступній формі.

Потреба сої в борі для врожаю 30 ц / га - 150-200 г / га, для врожаю 50 ц / га - 400 г / га (NU-Agrar GmbH 02/12/2011 80).

 • Створення умов для високого рівня запилення з максимальною кількістю стручків.
 • Сприяє раціональному використанню ґрунтової вологи; регулює водний гомеостаз клітин сої.
 • Прискорює міграцію поживних речовин з листя до органів плодоношення і коріння.
 • Регулює азотний, вуглеводний і фосфорний обмін, синтез хлорофілу. Бере участь в синтезі нуклеїнових кислот (РНК і ДНК), вітаміну С і каротину.
 • Регулює фотосинтез і дихання.
 • Входить до складу ферменту нітроредуктази і молібден протеидов. Стимулює синтез амінокислот і білка.

 

Схема застосування MIN

wheat
Результат застосування:
+150 кг/га до контролю
ТОВ «Райз Максимко»
UkrLandFarming, Сумська обл.
Урожайність: 28,5 ц/га

 

Схема застосування MID

wheat
Результат застосування:
+250 кг/га до контролю
СВК ім. Каразіна, Харківська обл.
Урожайність: 40 ц/га

 

Схема застосування MAX

wheat
Результат застосування:
+33% до контролю
ФГ «Полісся»,
Харківська обл.

 

Чутливість культур до нестачі елементів живлення

Система живлення сої
Рекомендовані відео
Мікродобрива для цієї культури
Схеми внесення по іншим культурам