Публічна оферта

ПУБЛІЧНА ОФЕРТА 

про укладення публічного договору купівлі-продажу товарів на відстані

Матеріали,  які викладені нижче по тексту, є публічною офертою та публічним договором. У відповідності до ст. ст. 633, 641 Цивільного кодексу України,  умови публічної оферти та публічного договору є єдиними для всіх покупців незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа – підприємець). У відповідності до ч. 2 ст. 642 Цивільного кодексу України, замовлення товарів на веб-сайті  aidamin.com є акцептом даної оферти, що прирівнюється до укладення письмового договору на умовах викладених нижче по тексту без будь-яких виключень та/або обмежень (акцепт). 

Дана публічна оферта про продаж товару є офіційною пропозицією Фізичної особи-підприємця ГРЕЧИНОЇ КАТЕРИНИ ВОЛОДИМИРІВНИ (далі - «Продавець»), яка діє відповідно до чинного законодавства (запис в ЄДР про проведення державної реєстрації № 2 480 000 0000 224567 від 26.02.2019р) (РНОКПП 2984010383), місцезнаходження: 61007, Харківська обл., місто Харків, вулиця Косарева, б. 22, кв. 55, укласти Публічний договір роздрібної купівлі-продажу товарів на відстані (далі - «Договір») на сайті за адресою:  https://aidamin.com/, (далі - «Інтернет-сайт»).

1. Визначення термінів публічної оферти

1.1. «Публічна оферта» (далі - «Оферта») - публічна пропозиція Продавця, адресована невизначеному колу осіб, укласти з Продавцем договір купівлі-продажу товару (далі - «Договір») дистанційним способом шляхом використання Інтернет-сайту на умовах, що містяться в цій Оферті.

1.2. «Товар» – об'єкт угоди сторін, який був обраний Покупцем на сайті Інтернет-магазину https://aidamin.com/ шляхом здійснення замовлення, або вже придбаний Покупцем у Продавця дистанційним способом.

1.3. «Інтернет-магазин» – Інтернет-сайт за адресою https://aidamin.com/, створений для укладання договорів роздрібної та оптової купівлі-продажу Товарів шляхом ознайомлення з описом (характеристками) Товару, запропонованим Продавцем до продажу, за допомогою мережі Інтернет.

1.4. «Покупець» – юридична особа та/або фізична особа-підприємець та/або дієздатна фізична особа, яка досягла 18 років, що отримує інформацію від Продавця, розміщує замовлення щодо купівлі товарів, асортимент яких представлений на сайті Інтернет-магазину.

1.5. «Продавець» –  ФОП - ГРЕЧИНА КАТЕРИНА ВОЛОДИМИРІВНА, що реалізує товари, представлені в Інтернет-магазині.

1.6. «Замовлення» - добровільне рішення Покупця замовити Товар (-и) і його (їх) доставку, оформлене в Інтернет-магазині та/або доручення на придбання і доставку Товарів, в тому числі: комплекс добровільних дій Покупця, що складається з: обрання товару (-ів), поміщення товару (-ів) у кошик, зазначення Покупцем усіх необхідних даних та натискання на кнопку «Підтвердити замовлення» на сторінці Інтернет-сайту, автоматичного переходу на наступну сторінку Інтернет-сайту, а також, у випадку обрання способу розрахунків «Кредитна карта / Дебетова карта (LIQPAY)» на сторінці Інтернет-сайту, зазначення усіх необхідних платіжних реквізитів даних та здійснення оплати.

1.7. «Персональні дані» – будь-яка інформація, яка прямо чи опосередковано відноситься до певної особи, чи до особи, яка визначається, що обробляється через Інтернет-сайт https://aidamin.com/.

1.8. «Істотний недолік Товару» – недолік, який робить неможливим чи недопустимим використання товару відповідно до його цільового призначення, виник з вини виробника (Продавця), після його усунення проявляється знову з незалежних від споживача причин і при цьому наділений хоча б однією з нижченаведених ознак:

а) він взагалі не може бути усунутий;
б) його усунення потребує понад чотирнадцять календарних днів;
в) він робить товар суттєво іншим, ніж передбачено договором.

1.9. Моментом повного і безумовного прийняття Покупцем цієї Оферти (акцептом) та моментом укладення цього Договору вважається момент здійснення Замовлення Покупцем.

1.10. Оформленням Замовлення Покупець підтверджує повне й беззастережне узгодження і безумовне прийняття ним умов цієї пропозиції (оферти), що підтверджує укладення ним із Продавцем публічного договору купівлі-продажу товарів на відстані на запропонованих нижче умовах.

2. Предмет Договору

2.1. Продавець зобов'язується передати у власність Покупця Товар (-и), а Покупець зобов'язується оплатити і прийняти Товар (-и) на умовах зазначених у цьому Договорі.

Цей Договір регулює купівлю-продаж товарів в Інтернет-магазині, в тому числі:
• добровільний вибір Покупцем Товару (-ів) в Інтернет-магазині;
• самостійне оформлення Покупцем Замовлення на Інтернет-сайті;
• обрання способу доставки та оплати вартості Товару (-ів);
• здійснення оплати вартості Товару (-ів) та їх доставки;
• обробку Замовлення, надіслання та передання Товару (-ів) у власність Покупця.

2.2. Датою укладення Договору-оферти (акцептом оферти) та моментом повного й беззаперечного прийняттям Покупцем умов Договору вважається дата заповнення Покупцем форми замовлення, розташованої на сайті Інтернет-магазину. У разі необхідності, за бажанням Покупця, Договір може бути оформлений у письмовій формі.

3. Порядок оформлення Замовлення

3.1. Покупець самостійно оформлює замовлення через сервіс сайту Інтернет-магазину за  спеціальною формоюу або робить замовлення електронною поштою чи за номером телефону, що зазначені в розділі «Контакти» сайту Інтернет-магазину.

3.2. Продавець має право відмовитися від виконання замовлення Покупця у випадку, якщо відомості, вказані Покупцем під час оформлення замовлення, є неповними або викликають сумніви щодо їх дійсності чи  достовірності.

3.3. При оформленні замовлення на сайті Інтернет-магазину Покупець зобов'язується надати наступну обов’язкову  інформацію, необхідну Продавцю для виконання замовлення:

3.3.1. Прізвище, ім'я, по-батькові Покупця або вказаної ним особи (одержувача);

3.3.2 Актуальний номер телефону, адресу електронної пошти;

3.3.3. Адреса, за якою слід доставити Товар (якщо відправка здійснюється Продавцем);

3.3.4. Код в ЄДР для юридичної особи або РНОКПП фізичної особи або фізичної особи-підприємця.

3.4. Найменування, кількість, ціна, інші параметри обраного Покупцем Товару вказуються у замовленні Покупця.

3.5. Продавець має право отримувати у Покупця додаткову інформацію, яка необхідна для виконання зобов’язання з продажу товару.  У разі ненадання необхідної та запитуваної інформації Покупцем, Продавець не несе відповідальності перед Покупцем за будь-які наслідки, спричинені цим.

3.6. При оформленні замовлення через електронну пошту чи за номером телефону згідно п. 3.1. цієї Оферти Покупець зобов'язується надати інформацію, зазначену в п. 3.3 – 3.4. цієї Оферти, а також запитувану Продавцем додаткову інформацію згідно п.3.5. цієї Оферти.

3.7. Прийняття Покупцем умов цієї Оферти здійснюється за допомогою внесення Покупцем відповідних даних в спеціальну форму на сайті Інтернет-магазину або при оформленні Замовлення через електронну пошту чи за номером телефону згідно п. 3.1. цієї Оферти. Після оформлення Замовлення дані про Покупця вносяться до бази даних Продавця.

3.8. Покупець несе відповідальність за достовірність наданої ним інформації при оформленні Замовлення.

3.9. Укладаючи цей Договір, тобто акцептуючи умови даної пропозиції (запропоновані умови придбання Товару), шляхом оформлення Замовлення, Покупець підтверджує наступне:

3.9.1. Покупець цілком і повністю ознайомлений, і згоден з умовами цієї пропозиції (оферти).

3.9.2. Покупець повністю ознайомлений з правовою інформацією щодо користування веб-сайтом aidamin.com та положеннями Політики конфіденційності Продавця.

3.9.3. Покупець дає дозвіл на збір, обробку та передачу персональних даних. Дозвіл на обробку персональних даних діє протягом усього строку дії Договору, а також протягом необмеженого терміну після закінчення його дії. Крім цього, укладенням договору Покупець підтверджує, що він проінформований (без додаткового повідомлення) про свої права, встановлені Законом України «Про захист персональних даних», про цілі збору даних, а також про те, що його персональні дані передаються Продавцю з метою забезпечення виконання умов цього Договору, проведення взаєморозрахунків, а також для отримання рахунків, актів та інших документів. Покупець також погоджується з тим, що Продавець має право надавати доступ та передавати його персональні дані третім особам без будь-яких додаткових повідомлень Покупця з метою виконання замовлення Покупця. Обсяг прав Покупця, як суб'єкта персональних даних відповідно до Закону України  «Про захист персональних даних» йому відомий і зрозумілий.

3.9.4  При відсутності Товару на складі, або неможливості провести продаж Товару з інших причин, Продавець інформує про це Покупця по телефону, електронною поштою або іншим способом.

3.9.5. Покупець підтверджує, що до придбання Товару (-ів) в Інтернет-магазині він ознайомлений з характеристиками Товару (-ів) та складом його (їх) діючих речовин, знає та розуміє, що Товар (-и), який (-і) йому продається (-ються) за цим Договором, дозволено для використання в Україні для підвищення продуктивності та якості сільськогосподарської продукції (рослин всіх типів і видів), виготовляється відповідно до Технічних умов, які внесені до бази даних «Технічні умови України», містить речовини, які відповідають вимогам безпеки для здоров’я і життя людини та відносяться до класу небезпечності діючих речовин згідно класифікації ВООЗ, є  безпечним, не шкодить будь-яким чином довкіллю (екологічній безпеці), має всі відповідні реєстраційні документи Міністерства екології та природних ресурсів України, висновки державних санітарно-епідеміологічних експертиз Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, та зобов’язується дотримуватись техніки безпеки при транспортуванні та застосуванні Товару (-ів) виключно за призначенням. Залишки діючих речовин, які використовуються при виготовленні Товару (-ів), та тара, яка застосовується при його пакуванні, спеціальних методів (заходів) знешкодження не потребує та утилізується як побутове сміття.  

3.9.5. Покупець ознайомлений та згоден з політикою конфіденційності та захисту персональних даних, яка є невід’ємною частиною цього Договору. 

4. Ціна та порядок розрахунків 

4.1. Ціни на Товари визначаються Продавцем самостійно та зазначені на сайті Інінтернет-магазину. При цьому, Покупець підтверджує, що він ознайомлений з тим, що зазначені на сайті Інтернет-магазину ціни носять індикативний характер, а тому остаточна вартість Товару формується під час здійснення ним Замовлення.

4.2. Ціни на Товари можуть змінюватися Продавцем в односторонньому порядку залежно від кон'юнктури ринку, інших показників, які впливають на формування ціни Товарів. При цьому ціна  замовленого Товару, вартість якого оплачена Покупцем в повному обсязі 100%, не може бути змінена Продавцем після оплати Покупцем в односторонньому порядку.

У разі зміни ціни на вже замовлений Товар (після оформлення Замовлення) Продавець зобов'язується проінформувати Покупця про зміну ціни Товару. А Покупець має право у такому випадку підтвердити або анулювати Замовлення на придбання Товару.

Продавець може надавати знижки (здійснювати тимчасове зменшення ціни товару) шляхом проведення акцій. Продавець має право на свій власний розсуд визначати умови зазначених акцій. 

4.3. Здійснюючи Замовлення Покупець має можливість обрати один із запропонованих Продавцем  через сервіс сайту Інтернет-магазину способів оплати. Обираючи відповідний спосіб оплати Товару (-ів) Покупець погоджується з порядком та строком здійснення платежу, а також вартістю послуг (розміром комісії) відповідної платіжної системи або оператора. 

4.4. Покупець здійснює 100% передоплату Товару під час його замовлення на сайті Інтернет-магазину за винятком випадку вибору способу оплати «Готівкою при отриманні». Інші порядки розрахунків можуть визначатись виключно за погодженням Сторін.

4.5. Вартість Товару яка вказана на сайті Інтернет-магазину не включає в себе вартість доставки Товару на адресу, зазначену  Покупцем у Замовлені.

4.6. Продавець може вказати орієнтовну вартість доставки Товару на адресу Покупця під час звернення Покупця із відповідним запитом до Продавця шляхом надіслання листа на електронну пошту або при оформленні замовлення через телефон, зазначений на сайті Інтернет-магазину.

4.7. Зобов'язання Покупця по оплаті Товару вважаються виконаними з моменту зарахування коштів на банківський рахунок Продавця.

4.8. Розрахунки за Товар між Продавцем і Покупцем здійснюються способами, визначеними Продавцем. Всі можливі види оплати представлені на сайті Інтернет-магазину в відповідному розділі.

5. Доставка та передача товару

5.1. Способи, порядок і терміни доставки товарів зазначені на сайті Інтернер-магазину. Порядок та умови доставки Товару Покупець погоджує в момент оформлення Замовлення на покупку Товару (-ів) згідно розділу 3 цієї Оферти.

5.2. Здійснюючи Замовлення Покупець має можливість обрати один з запропонованих Продавцем через сервіс сайту Інтернет-магазину способів доставки Товару (-ів). Обираючи відповідний спосіб доставки Товару (-ів) Покупець приймає на себе зобов’язання сплатити зазначену під час здійснення Замовлення вартість доставки Товару (-ів).

5.3. Товар вважається переданим Продавцем і прийнятим Покупцем:

- за кількістю і вагою – згідно кількості і вазі, вказаним у видаткових накладних;

- за якістю – у відповідності з якістю, вказаною в сертифікаті якості, виданому заводом-виробником.

5.4. Право власності та ризик випадкової втрати або пошкодження Товару переходить до Покупця або його уповноваженого представника з моменту отримання товару.

5.5. Товар продається в упаковці заводу-виробника зі стандартним маркуванням.

5.6. Доставка Товару здійснюється власними силами відповідно до умов доставки або із залученням третіх осіб (перевізника).

5.7. При отриманні Товару Замовник або його уповноважений представник повинен у присутності представника перевізника (або кур'єра) перевірити відповідність Товару якісним і кількісним характеристикам (найменування товару, кількість, комплектність), а також відсутність пошкоджень Товару. У разі виявлення пошкодження Товару в момент його отримання Покупець повинен негайно, але не пізніше наступного дня, письмово  повідомити про це Продавця з детальним описом пошкоджень. У разі ненадходження у вказаний строк такого повідомлення про недоліки Товару, він вважається прийнятим Покупцем, як такий, що відповідає всім вимогам та є якісним. Покупець або його представник під час приймання Товару підтверджує своїм підписом в товарному чеку та/або замовленні на доставку товарів, що не має претензій до кількості товару, зовнішнім виглядом і комплектності товару.

6.  Порядок повернення Товару

6.1. Покупець має право відмовитися від Товару в будь-який час до моменту його передачі, а після передачі Товару - в порядку і на умовах, визначених Законом України «Про захист прав споживачів».

6.2. Повернення товару належної якості в Інтернет-магазин проводиться силами та за рахунок Покупця.

6.3. При поверненні Покупцем товару належної якості, Продавець повертає йому сплачену за товар грошову суму тільки після повернення Товару відповідно до умов п.6.6. цього Договору. Кошти повертаються протягом 10 банківських днів з моменту повернення Товару та при умові встановлення, що повернутий Товар відповідає товарному вигляду зі збереженням споживчих властивостей, всіх ярликів, пломб, тощо. 

6.4. В разі виникнення претензій щодо якості Товару, Покупець зобов’язаний будь яким способом терміново повідомити про це Продавця та оформити лист з рекламацією використовуючи форму зворотного зв'язку на сайті або за адресою електронної пошти aidaminukr@gmail.com, вказавши причину і надавши відповідні докази, результати аналізів (експертиз), опис і фотознімки.

6.5 Повернення Товару неналежної якості, якщо це сталося з вини Продавця, проводиться за рахунок Продавця і виключно за узгодженням з Продавцем.

6.6. Повернення Товару, у випадках, передбачених чинним законодавством України та цим Договором, здійснюється за адресою: с.Циркуни, вул.Громадянська, 2-А, Харківська область, Україна, що зазначена на сайті Інтернет-магазину.

7. Права та обов’язки Сторін

7.1. Продавець зобов’язаний:

7.1.1. Продати Покупцеві Товар у відповідності до умов цього Договору та Замовлення Покупця.

7.1.2. Не розголошувати конфіденційну інформацію про Покупця і не надавати доступ до цієї інформації третім особам, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством, цим Договором, Політикою конфіденційності Продавця та під час виконання Замовлення Покупця.

7.2. Продавець має право:

7.2.1. Змінювати умови цього Договору, а також ціни на Товари в односторонньому порядку відповідно до умов розділу 4 цього Договору, розміщуючи їх на сайті Інтернет-магазину. Всі зміни набувають чинності з моменту їх публікації.

7.2.2. Затребувати у Покупця додаткову інформацію, яка необхідна для продажу Товару.

7.2.3. Відмовити Покупцю у продажу Товару у випадку невиконання Покупцем обов’язків з оплати Товару, надання необхідної інформації для продажу Товару.

7.2.4. Продавець має інші права, що випливають з суті цього Договору та норм чинного законодавства України.

7.3 Покупець зобов'язаний:

7.3.1 До моменту укладення Договору ознайомитися зі змістом цього Договору, описом (характеристкою) Товару, що замовляється ним, цінами на Товар (-и), запропонованими Продавцем на сайті Інтернет-магазину, а також – з правовою інформацією щодо користування сайтом Інтернет-магазину.

7.3.2 Для виконання Продавцем своїх зобов'язань перед Покупцем останній повинен повідомити всі необхідні дані, що однозначно ідентифікують його як Покупця, і достатні для продажу Покупцеві замовленого Товару.

7.3.3. Своєчасно оплатити та отримати замовлений (-ні) Товар (-и) відповідно до умов цього Договору.

7.3.4. Нести витрати з оплати вартості послуг з надіслання Товару (-ів) та послуг (комісії) за здійснення оплати.
7.4. Покупець має право

7.4.1. Отримати інформацію про Товар (найменування, кількість, якість, вартість тощо).

7.4.2. За умови належного виконання обов’язків за цим Договором вимагати від Продавця виконання обов’язку з продажу Товару.

7.4.3. Покупець має інші права, що випливають з суті цього Договору та норм чинного законодавства України.

8. Відповідальність Сторін та вирішення спорів

8.1. Продавець не несе відповідальності за шкоду, заподіяну Покупцеві або третім особам внаслідок порушення Покупцем вимог щодо використання, зберігання, транспортування Товару, придбаного у Продавця.

8.2. Продавець не несе відповідальності за неналежне, несвоєчасне виконання Замовлень і своїх зобов’язань у випадку надання Покупцем недостовірної або помилкової інформації.

8.3. Продавець і Покупець несуть відповідальність за виконання своїх зобов'язань відповідно до чинного законодавства України і положень цього Договору.

8.4. За безпідставну відмову  в прийнятті або оплаті замовленого Товару, а також несвоєчасну або неповну оплату товару Покупець сплачує Продавцю штраф в розмірі 5% від вартості Товару. При цьому, у разі безпідставної відмови від Товару, Покупець відшкодовує усі транспортні витрати на доставку товару до Покупця та повернення Товару.

8.5. За прострочення здійснення розрахунку вартості Товару, якщо термін несплати або порушення строків оплати складає більше п’яти  календарних днів, Покупець додатково сплачує Продавцю пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ від суми боргу  за кожен день прострочення.

8.6. За невиконання та/або неналежне виконання інших обов’язків за цим Договором Сторони несуть відповідальність згідно норм чинного законодавства України.

8.7. Продавець або Покупець звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов'язань, якщо невиконання є наслідком форс-мажорних обставин, які зазначені у розділі 9 цього Договору, що виникли незалежно від волі Продавця та/або Покупця після укладення цього договору. Сторона, яка не може виконати свої зобов'язання, негайно повідомляє про це іншу Сторону.

8.8. Усі спори вирішуються шляхом переговорів. При цьому, Сторони погоджують, що досудовий порядок врегулювання спорів не є обов’язковим для Сторін.

9. Форс-мажорні обставини

 9.1. Кожна зі Сторін не відповідає за невиконання, несвоєчасне або невідповідне виконання зобов'язань за цим Договором, якщо вищезгадане невиконання, несвоєчасне або невідповідне виконання обумовлене форс-мажорними обставинами (форс-мажор). До форс-мажорних обставин належать, зокрема: пожежі, урагани, повені, землетруси, епідемії, і інші стихійні лиха та техногенні катастрофи, повстання, ембарго, війна та воєнні дії якого-небудь типу (включаючи громадянську війну), окупація, мобілізація, порушення цивільного порядку, загальнонаціональні сутички, нокдауни і карантинні заходи, інші обставини, визначені чинним законодавством України як форс-мажорні.

9.2. У випадку настання подій, вказаних в п. 9.1. даного Договору, Сторона, яка підпала під дію форс-мажорних обставин, повинна негайно, але не пізніше ніж через 3 (три) робочих дні після того, як вона зазнала дії форс-мажорних обставин, повідомити в письмовій або усній формі (по телефону) іншу Сторону про ці обставини та їх вплив на виконання відповідних зобов'язань за Договором.

9.3. Настання форс-мажорних обставин повинно підтверджуватись відповідним документом, виданим уповноваженим органом України.

9.4. Результатом виникнення форс-мажорних обставин є продовження строку виконання зобов'язань або строку дії Договору на час їх продовження, якщо Сторони не вирішать інакше.

9.5. Настання форс-мажорних обставин, не звільняє Сторони від відповідальності за порушення, яке було вчинене до настання форс-мажорних обставин, або не було пов’язане з такими обставинами.

9.6. Настання форс-мажорних обставин не звільняє Сторін від виконання обов’язків, які виникли до настання таких обставин.

9.7. У випадку, якщо форс-мажорні обставини та їх наслідки продовжують діяти більше трьох місяців підряд, Сторони проводять додаткові переговори з метою виявлення прийнятних альтернативних способів виконання цього Договору.

10. Конфіденційність і захист персональних даних

10.1. Політика конфіденційності та захисту персональних даних визначає порядок одержання, зберігання, обробки й використання інформації, що була отримана Продавцем в процесі використання сайту Інтернет-магазину, викладається окремим Додатком та є невід’ємною частиною цього Договору.

10.2. Замовляючи Товар, Покупець підтверджує те, що він ознайомлений та згоден з політикою конфіденційності та захисту персональних даних Продавця, правами володільця персональних даних.

11. Інші умови Договору.

11.1. Цей договір укладено на території України і діє відповідно до чинного законодавства України та до повного виконання Сторонами договірних зобов’язань.

11.2. Дійсність, тлумачення та виконання даного Договору регламентуються нормами чинного законодавства України.

11.3. В разі необхідності, листування за цим Договором здійснюється письмово, у тому числі, за допомогою засобів електронного зв’язку, електронної пошти, кур’єрською або поштовою службою.

11.4.  Інтернет-магазин створений для організації дистанційного способу продажу товарів через мережу Інтернет. Відсутність підписаного між Продавцем і Покупцем примірника цього договору на паперовому носії, з проставленням підписів сторін, в разі проведення по ньому за згодою Продавця фактичної оплати Товару Покупцем, не є підставою визнання цього Договору не укладеним.

11.5. В разі виникнення запитань, зауважень, претензій  Покупець може звернутися в Службу підтримки Продавця за телефонами: +380 (66) 854-89-57; +380 (57) 727-38-46; +380 (67) 579-40-17 або за адресою електронної пошти: aidaminukr@gmail.com

11.6. Приймаючи викладену у цьому Договорі пропозицію, Покупець підтверджує те, що він чітко розуміє зміст та умови цього Договору та повністю погоджується з ними.

12. Адреса та реквізити Продавця

ФОП -  ГРЕЧИНА КАТЕРИНА ВОЛОДИМИРІВНА, 

РНОКПП 2984010383 

місцезнаходження: 61007, Харківська обл., місто Харків, вулиця Косарева, б. 22, кв. 55, 

банківськи реквізити: рахунок у форматі IBAN № UA 803515330000026000052116392 

в Харківському ГРУ АТ КБ «ПРИВАТБАНК», валюта UAH (гривна)