Стаття

Мікроелементи. Маленькі солдати великої перемоги.

03.12.2019
7297

Всі хімічні речовини, які засвоюють рослини в процесі харчування зазвичай поділяють на мікро- і макроелементи. Про макроелементи та способах їх внесення ми говорили досить багато, тепер, трохи докладніше, зупинимося на мікроелементах.

Терміни

Для початку нагадаємо деякі базові речі. Отже, мікроелементи це елементи періодичної системи, які життєво необхідні для протікання важливих процесів в живих організмах, але при цьому містяться в них в дуже незначних кількостях. Вміст таких речовин в живих організмах часто не перевищує тисячних, десятитисячних, а то і стотисячних часток відсотка від маси, але кожне з них виконує дуже важливі і цілком конкретні функції в життєвих процесах і його надлишок або дефіцит  здатні критично вплинути на стан рослини. До речі, відзначимо, що хімічні речовини, які є мікроелементами для рослин, в грунті можуть бути присутніми в досить великих кількостях. В першу чергу це стосується металів, серед яких залізо, алюміній і мідь. Ну, а неметалл кремній, який також є мікроелементом для рослин, відноситься до числа найбільш поширених на планеті речовин. Взагалі ж, мікроелементи можуть бути металами (наприклад - мідь, цинк, молібден, марганець, кобальт і т.д.), неметалами (бор) і галогенами (йод).

Сьогодні, особливо в науковому середовищі, розподіл на мікро- і макроелементи дещо розширили. Введено поняття мезоелементів і ультрамікроелементів. Мезоелементи займають проміжне положення між макро- і мікроелементами. Їх, в процесі росту рослин, споживається досить багато, тому гектарні норми витрати для таких продуктів обчислюються сотнями грамів, а то і кілограмами. До мезоелементам відносяться сірка, кальцій і магній.

Відповідно, до ультрамікроелементів відносять речовини, вміст яких в рослинах мізерно малий, а їх роль в житті рослин не зрозуміла або не вивчена.

Ну, і щоб закінчити з термінами, скажімо, що дана класифікація, як і будь-яка інша, досить умовна і сповнена застережень і винятків. Так, окремі мікроелементи в деяких рослинах або їх органах можуть міститися в кількостях, які характерні для макроелементів. Взяти, хоча б, вміст йоду в листі морської капусти ... Але, це зовсім вже екзотика, а нас цікавлять більш приземлені речі ...

Мікроелементи для росту рослин

Макро- і мезоелементи необхідні рослинам в першу чергу тому, що беруть участь в «будівельних» і енергетичних питаннях. Саме з цим пов'язана їх величезна витрата. Мікроелементи ж задіяні в більш тонких і делікатних процесах. Але, без них неможливий синтез гормонів, ферментів, вітамінів, пігментів і т.п.

Для двадцяти мікроелементів встановлено їх життєво важливе значення. До них відносять бор, молібден, цинк, мідь, кобальт, марганець, магній, барій, кремній, хлор, натрій, титан, срібло, ванадій, залізо, нікель, селен, літій, йод, алюміній. З них близько десяти є універсальними, а решта необхідні більш вузькому колу рослин.

Ці мікроелементи беруть участь безпосередньо або в якості каталізаторів в найрізноманітніших біохімічних процесах. Так, вони істотно впливають на трансфер цукрів, процеси фотосинтезу, прискорюють або уповільнюють синтез білків.

Відмічено великий вплив окремих мікроелементів на морозо- і посухостійкість, процеси запилення, розвиток і дозрівання насіння, супротив хворобам і шкідникам та багато ін.

Відповідно, нестача необхідних мікроелементів призводить до порушень в обмінних процесах і тягне за собою безліч неприємних наслідків.

Участь мікроелементів в життєдіяльності рослин

 • Дозволяють рослинам найбільш раціонально використовувати не тільки основні елементи живлення - воду і макроелементи (азот N, фосфор Р і калій К), а й природні фактори - тепло і сонячне світло. А значить, використання мікроелементів веде до зростання кількісних та якісних показників врожаю.
 • Беруть участь у процесах дихання, фотосинтезу і енергетичного обміну.
 • Сприяють процесам регенерації тканин рослин, пошкоджених хворобами та шкідниками. Під дією мікроелементів зростає стійкість рослин до несприятливих природних факторів.
 • Входять до складу ферментів, гормонів, вітамінів, без яких неможливе протікання біохімічних процесів в живих рослинах.
 • Є активаторами і каталізаторами біохімічних процесів в рослинах.

Більшість поживних речовин рослини отримують з грунту. Відповідно, джерелом мікроелементів є материнські грунтоутворюючі породи. А це означає, що грунти можуть радикально відрізнятися за складом мікроелементів. Ну, а з урахуванням того, що часто мікроелементи знаходяться в формах, недоступних для кореневого харчування, виникає необхідність внесення їх ззовні.

А, тепер настав час перейти від загального до конкретного і згадати, що цей цикл статей присвячений озимій  пшениці.

Мікроелементи для озимої пшениці

Перш, ніж заглибитися в суть питання, повернемося до класифікації мікродобрив і скажемо, що крім усього іншого, мікроелементи діляться на необхідні, корисні і нейтральні. Їх важливість для рослин повністю описується в назвах.

Необхідні мікроелементи повинні відповідати трьом основним критеріям:

 1. Елемент безпосередньо бере участь в процесах обміну речовин;
 2. Розвиток рослини без цього елемента неможливий;
 3. Цей елемент не можна замінити або компенсувати іншими елементами і сполуками.

Відповідно, корисними мікроелементами вважаються речовини, які благотворно впливають на ріст і розвиток рослин, але не відповідають всім трьом критеріям необхідності. Наприклад, деякі мікроелементи просто служать каталізаторами біохімічних реакцій, але й без них реакції протікають цілком успішно, але трохи повільніше.

Що стосується озимої пшениці, то вона відноситься до рослин з відносно невисоким виносом мікроелементів і хорошою здатністю їх засвоєння. Найбільш важлива зовнішне підживлення мікроелементами на початку кущіння і при виході в трубку-початку колосіння. Вважається, що для підгодівлі озимої пшениці критично важливими, тобто необхідними мікроелементами є:

 • цинк;
 • мідь;
 • марганець.

Микроэлементы для роста растений


Давайте спробуємо розібратися, як і роль цих мікроелементів ы на яких фазах вегетації вони особливо необхідні.
Цинк - життєво необхідний у процесах дихання, фотосинтезу, вуглеводного обміну. Він зміцнює імунітет рослин і підвищує їх стійкість до несприятливих природних факторів, хвороб і шкідників. Цинк бере участь у синтезі амінокислот і інших органічних кислот, фітогормонів та вітамінів. Саме цинк вкрай необхідний для наростання міжвузлів. Він найбільш інтенсивно засвоюється від фази кущіння до виходу в трубку.

Мідь - входить до складу багатьох ферментів, служить каталізатором вуглецевого і білкового обміну, сприяє стійкості до інфекційних захворювань і грибкових уражень. Саме мідь робить пшеницю стійкою до температурних стресів і протистоїть вилягання. Але головна роль міді в тому, що вона, разом із сіркою, сприяє більш ефективному засвоєнню рослиною азоту. Мідь принципово важлива при формуванні генеративних органів, тому вона найбільш інтенсивно засвоюється в фази кущіння (при закладці вузлів кущіння) і колосіння.

Марганець - бере активну участь у всіх життєвих процесах. Без нього не обходиться дихання, фотосинтез, білковий і вуглеводний обмін. Саме марганець виступає каталізатором усіх окисно-відновних процесів, тобто виступає окислювачем і відновником сполук азоту. Крім того марганець є каталізатором засвоєння заліза і регулятором гормонального синтезу. Оскільки марганець сприяє накопиченню рослинами цукрів, то він багато в чому забезпечує морозо- і зимостійкість пшениці. Марганець добре засвоюється пшеницею в фазах від початку кущіння до колосіння, але особливо важливий він на початку вегетації.

З корисних мікроелементів виділимо сірку, кобальт і бор.

Сірка - сприяє засвоєнню азоту, входить до складу багатьох амінокислот і ензимів.

Кобальт - бере участь в синтезі багатьох ферментів, стабілізує метаболізм, покращує дихання, стимулює синтез нуклеїнових кислот, бере участь в окисно-відновних реакціях. Потрібен в дуже невеликих кількостях, але малодоступний в грунті.

Роль бору для озимої пшениці в нашій країні дещо недооцінена, достовірних українських досліджень немає, як немає і масової практики внесення бору по озимій пшениці. Але, зарубіжні дослідження підтверджують, що він дуже важливий при формуванні колоса і цвітінні, і саме бор в значній мірі визначає зернову продуктивність.

З ростом інтенсифікації сільського господарства, зростає і винесення мікроелементів з грунту. Тому завжди актуальним є питання внесення мікроелементів ззовні. Найбільш ефективним способом внесення мікроелементів є їх внесення в складі спеціалізованих, універсальних або комплексних мікродобрив.

Звертаємо вашу увагу, що повний і збалансований набір мікроелементів містить листове добриво АЙДАМІН КОМПЛЕКСНИЙ листкове підживлення, яке при нормі внесення 1-2 літра на гектар здатне повністю компенсувати недолік мікроелементів для озимої пшениці.

Поділитися публікацією
Схеми внесення добрив
Мікродобрива зі статті