Роль макро- і мікроелементів в житті рослин

ЕЛЕМЕНТ

ФУНКЦІЯ

Азот N
 • Основний елемент утворення органічної речовини.
 • Бере участь в побудові білків і багатьох вітамінів, особливо групи В.
 • Регулює зростання вегетативної маси. Визначає рівень урожайності
Фосфор Р
 • Елемент енергетичного забезпечення (АТФ, АДФ). Прискорює розвиток рослин, активує ріст кореневої системи та генеративних органів.
 • Стимулює цвітіння і плодоношення, підвищує зимостійкість і посухостійкість.
Калій К
 • Елемент молодості клітин. Регулятор тургору і зростання клітини.
 • Зберігає і утримує воду. Сприяє утворенню цукрів і їх міграції.
 • Підвищує морозо- і посухостійкість, підсилює імунітет.
Магній Mg
 • Елемент перенесення енергії. Входить до складу хлорофілу, бере участь у фотосинтезі, вуглеводному обміні, дії ферментів і в утворенні плодів.
 • Активує окислювально-відновні процеси.
Кальцій Са
 • Регулятор мобілізації запасних поживних речовин. Активізує харчування проростків насіння.
 • Стимулює ріст рослини і розвиток кореневої системи. Підсилює обмін речовин, активує ферменти, бере участь в побудові деяких білків.
 • Зміцнює клітинні стінки. Підвищує в'язкість протоплазми. У ряді процесів антипод калію.
Сірка S
 • Входить до складу амінокислот, білків, багатьох вітамінів, фітонцидів, ефірних масел. Бере участь в азотному і білковому обміні.
 • Впливає на окислювально-відновні процеси.
Залізо Fe
 • Регулює фотосинтез, дихання, білковий обмін і біосинтез ростових речовин — ауксинів.
 • Входить до складу гемовмістних ферментів: каталази, пероксидази і цитохромоксидази — головних каталізаторів всіх окислювально-відновних процесів.
 • Бере участь в синтезі хлорофілу, метаболізмі азоту і сірки, розподілі та зростанні клітини. Міститься в хлоропластах.
Марганець Mn
 • Потужний регулятор фотосинтезу, дихання, вуглеводного та білкового обміну. Входить до складу багатьох ферментів.
 • Сприяє збільшенню вмісту хлорофілу в листках, синтезу аскорбінової кислоти, енергізуючих кислот і цукрів.
 • Підсилює гідролітичні процеси. Прискорює міграцію амінокислот і цукрів з листя в насіння і плоди.
 • Регулює водний баланс, підвищує стійкість до несприятливих факторів, впливає на плодоношення. Прискорює дозрівання. Зменшує вилягання.
 • Регулює окислення заліза. Активує відновлення нітритів і гідроксиламіну до амонійних солей та амінів.
 • Міститься в зародках, оболонках насіння і зеленому листі.
Цинк Zn
 • Регулює ліпідний, білковий, вуглеводний, фосфорний обмін, біосинтез вітамінів А, В, С, Р, каротину і фолієвої кислоти, ростових речовин — ауксинів.
 • Каталізує метаболізм амінокислот триптофану і триптаміну, нуклеїнових кислот і цикли енергоутворення.
 • Забезпечує імунітет, процеси росту і репродукції. Підвищує жаро-, посухо-, морозота солестійкість рослин.
 • Бере участь в побудові 24 цинкозалежних ензимів, дихальних ферментів цитохромів А і Б, цитохромоксидази, алкогольдегідрази і гліцілгліціндіпептідази, утилізатора вуглекислого газу — карбоангідрази.
 • При дефіциті цинку сповільнюється утворення сахарози, крохмалю і гормонів росту, порушується фосфорилювання глюкози, утворення жирів і білків, зупиняється фотосинтез, гальмується поділ клітин, переривається плодоношення.
 • Підвищує стійкість до бактеріальних і грибкових захворювань.
Мідь Cu
 • Регулює дихання, фотосинтез, вуглеводний, білковий, водний обмін і концентрацію ростових речовин. Підвищує стійкість до вилягання, посухо-, морозо-, і жаростійкості. Активатор ензимів.
 • Бере участь у побудові та стабілізації хлорофілу, антоціану, залізопорфірину, мідьпротеїдів, численних окисних ферментів: цитохромоксидази, поліфенол-, ди-, амино- і аскорбіноксідази, залізовмістної пероксидази.
 • Підвищує водоутримуючу здатність, стійкість до бактеріальних і грибкових захворювань. Активізує репродукцію. Покращує аромат фруктів і овочів.
Бор B
 • Регулює запилення і запліднення, вуглеводний і білковий обмін, кількість фітогормонів — ауксинів і біофенолів. Управляє поділом клітин, загальним лінійним ростом і розвитком тканин.
 • Бере участь у синтезі РНК і ДНК, карбогідратному метаболізмі, поглинанні кальцію і водозабезпеченні рослин.
 • Підвищує стійкість до грибкових, бактеріальних і вірусних захворювань.
 • Особливо важливий в період вегетації. Сприяє посиленню зростання пилкових трубок і проростання пилку, збільшенню кількості квіток, плодів і насіння.
 • При нестачі бору порушується синтез, перетворення і пересування вуглеводів, формування репродуктивних органів, запліднення (стерильність пилку) і плодоношення рослин.
Молібден Mo
 • Стимулює фіксацію атмосферного азоту. Регулює азотний, вуглеводний і фосфорний обмін, синтез хлорофілу і вітамінів.
 • Бере участь в синтезі нуклеїнових кислот (РНК і ДНК), вітаміну С і каротину. Регулює фотосинтез і дихання. При його нестачі накопичуються токсичні нітрати.
 • Входить до складу ферменту нітраторедуктази (молібдофлавопротеїну), відновлює нітрати в аміди та аміни, стимулює синтез з них амінокислот і білка.
 • Концентрується в бульбах бобових, сприяє їх росту, стимулює фіксацію бульбочкових бактерій атмосферного азоту.
Кобальт Co
 • Бере участь в синтезі білків, нуклеїнових і жирних кислот, вуглеводів, метіоніну, фолієвої та аскорбінової кислоти. Компонент вітаміну В12 і ферменту транскарбоксілази.
 • Впливає на накопичення в рослинах азотистих речовин і вуглеводів, прискорює їх відтік з вегетативних органів у генеративні.
 • Підсилює інтенсивність дихання і фотосинтезу, сприяючи утворенню хлорофілу, зменшуючи його розпад в темний час.
 • Бере участь у ферментних системах бульбочкових бактерій, які здійснюють фіксацію атмосферного азоту.
 • Стимулює зростання, розвиток і продуктивність рослин. Підвищує загальний вміст води в клітинах.